Limingan Viherkeskus - Ohjeet - Kasvupaikka ja -alusta

Kasvupaikka ja -alusta

Kasvupaikka ja -alusta

Kasvupaikka

Taimien tulevaa kasvupaikkaa kunnostettaessa tulee huomioida seuraavaa:

 • 1. Vettä hyvin läpäisevillä sora- ja hiekkamailla istutuksia varten kaivetaan istutuskuopat, joiden koon tulee olla puilla vähintään 80cm x 80cm x 80cm ja pensailla vähintään 40cm x 40cm x 40cm. Istutettaessa pensaita ryhmiin istutuskuoppa kaivetaan koko istutettavan ryhmän kokoiseksi. Pensasaidoille kaivetaan yhtenäinen ojanne. Kuopat täytetään hyvämultaisella ja ilmavalla kasvualustalla.
 • 2. Vettä huonosti läpäisevillä hiesu- ja savimailla istutuskuoppia ei kannata kaivaa. Jos ne kaivetaan, on kuopat ehdottomasti salaojitettava, jotta liika vesi pääsee esteettä poistumaan kasvualustasta. Kuoppien kaivaminen vältetään, jos savimaahan sekoitetaan runsaasti karkeaa hiekkaa, ja kasvupaikka ja kasvualustaksi tuotu multa muotoillaan siten, että liika vesi pääsee esteettömästi pois kasvualustasta.

Kasvualusta

Istuttamiseen käytetään hyvämultaista, ilmavaa kasvualustaa, joka on valmiiksi kalkittua ja lannoitettua (tai jonka mukana tulee tarvittavat lannoitusohjeet). Jos taimille käytetään muuta kasvualustaa, on sen ravinnepitoisuus selvitettävä ennen taimien istuttamista. Viljavuusanalyysin voi teettää Viljavuuspalvelu Oy:ssä. Lisätietoja voi myös tiedustella meiltä.

Vältä virheet!

Yleisimmät virheet taimien huonossa kasvuunlähdössä ovat:

 • 1. Savimaalle on kaivettu istutuskuopat, joita ei ole salaojitettu.
 • 2. Taimet on istutettu kasvualustaan, jonka ravinteet eivät ole kasville käyttökelpoisessa muodossa.
 • 3. Taimia kastellaan väärin. Väärä tapa on kastella vähän joka päivä - oikea tapa on kastella kasvualusta kunnolla kerran viikossa ja kuivimpina kevätpäivinä kahdesti viikossa. Jatkuva kastelu vaikeuttaa juuriston hapen saantia, ja on siksi vahingollista.

Taimien kasvualustan tavoitearvot:

 • Humusprosentti 15 - 20
 • Johtoluku (jl) 2 - 5
 • Happamuus (pH) 6.0 - 6.5
 • Kalkki (Ca) vaihtuva 2000 - 3000
 • Kalium (K) vaihtuva 200 - 350
 • Fosfori (P) helppoliukoinen 20 - 50
 • Magnesium (Mg) vaihtuva 200 - 350
 • Boori (B) vesiliukoinen 0.7 - 1.2
 • Kupari (Cu) helppoliukoinen 5 - 30
 • Mangaani (Mn) vaihtuva 10 - 100
 • Nitraattityppi (N-NO3) 10 - 40